Zakład Opiekuńczo Leczniczy

Placówka został zaprojektowany i zbudowany z przeznaczeniem dla osób o ograniczonej sprawności fizycznej,  bez barier architektonicznych, z wygodną windą i szerokimi drzwiami pozwalającymi na swobodny przejazd osobom, poruszającym się na wózkach inwalidzkich.


Pokoje wyposażone są w instalację przywoławczą, specjalistyczne łóżka medyczne, posiadające materace przeciwodleżynowe, a także w szafki nocne, szafy, stół i krzesła.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Akacja to placówka wyspecjalizowana w całodobowej i długoterminowej opiece nad osobami starszymi, chorymi oraz niepełnosprawnymi, które nie wymagają hospitalizacji (nie przekroczyły 40 pkt. w skali Barthel), a jednocześnie potrzebują stałej opieki medycznej, rehabilitacyjnej oraz pielęgnacyjnej.


Placówka kieruje swoje usługi dla seniorów pozostający dotychczas pod opieką rodzin, a także pacjenci z oddziałów szpitalnych.

Oferujemy

Świadczenia udzielane są w zakresie

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy zatrudnia wykwalifikowany personel medyczny posiadają długoletnie, udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami starszymi i z niepełnosprawnościami:

Zalety

Kontrakt z NFZ

Wykwalifikowana i profesjonalna kadra

Bezpieczeństwo i komfort

Najwyższy standard

Opieka medyczna

Zajęcia rekreacujne i relaks

Czas pobytu

Pobyt jest okresowy, a zależy wyłącznie od stanu zdrowia pacjenta

Opłaty

Koszt świadczeń medycznych finansowany jest w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjent pokrywa koszty wyżywienia i zakwaterowania w wysokości opłaty miesięcznej która wynosi 250% najniższej emerytury, ale nie więcej niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu netto pacjenta w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Dokumenty wymagane w celu przyjęcia do ZOL

Aby umieścić pacjenta w naszej placówce należy dostarczyć do naszego zakładu (osobiście, mailowo) komplet następujących dokumentów: 

  1. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
  2. Wniosek o wydanie skierowania podpisany przez pacjenta
  3. Skierowanie wystawione przez lekarza

W/w dokumenty są wypełniane przez lekarza pierwszego kontaktu (o ile pacjent przebywa w domu). Jeżeli  pacjent przebywa w szpitalu dokumenty wypełnia lekarz prowadzący.

  1. Karta oceny stanu samoobsługi pacjenta (skala Barthel) wg której pacjent nie może przekroczyć 40 pkt. Powyżej 40 pkt. pacjent nie kwalifikuje się do ZOL na pobyt dofinansowany przez NFZ. W przypadku pacjenta, który uzyskał w skali Barthel 0 pkt. należy też wypełnić druk skali Glasgow.
  2. Decyzja rentowa/emerytalna.
  3. Pacjent w dniu przyjęcia do ZOL powinien mieć aktualne badania, 

 UWAGI 

  1. W przypadku osoby bez kontaktu słowno–logicznego kierowanego do Zakładu, wymagana jest zgoda sądu lub opiekuna prawnego ustalonego przez sąd.
  2. Jeżeli pacjent/ka jest świadomy/a w podejmowaniu swoich decyzji, ale z powodu choroby (np. niedowład kończyn górnych) nie jest możliwe złożenie podpisu, lekarz stwierdza, że: w jego obecności pacjent/ka wyraził/a zgodę na pobyt w ZOL.
  3. W przypadku zaznaczenia w zaświadczeniu lekarskim choroby psychicznej wymagane jest zaświadczenie od psychiatry o następującej treści: Pacjent/ka nie zagraża sobie i otoczeniu. Może przebywać w ZOL o profilu ogólnym.           
Scroll to Top