Opieka domowa na terenach wiejskich

Informujemy, iż podpisaliśmy umowę na realizację grantu pt. “Opieka domowa na terenach wiejskich powiatu wyszkowskiego”, w ramach projektu pt.: “Skalowanie innowacji społecznej Opieka domowa na terenach wiejskich”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kwota dofinansowania: 100.000,00 zł na realizację grantu.

Termin realizacji: od 01 września 2022 do 31 maja 2023.

Odbiorcami innowacji są osoby dorosłe zamieszkujące tereny wiejskie powiatu wyszkowskiego, chorujące na nieuleczalne, postępujące, ograniczające życie choroby, w przypadku których nie jest prowadzone leczenie przyczynowe wymagające opieki i opiekunowie tych osób.

Opiekę domową świadczy zespół opieki domowej składający się z lekarza, pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunek, psychologa i dietetyka.

Kwalifikacje odbiorców innowacji odbywają się na podstawie złożonych wniosków wraz z wymaganymi dokumentami (w załączeniu).

Do opieki w ramach grantu zostanie zakwalifikowanych 10 osób, które spełniają warunki uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa w grancie:

  1. wnioskodawca złożył w terminie prawidłowo wypełniony wniosek;
  2. mieszka na terenie gmin wiejskich powiatu wyszkowskiego,
  3. ma ukończone 18 lat;
  4. nie jest prowadzone wobec chorego/ej leczenie przyczynowe;

Osoby z niepełnosprawnościami lub w trudnej sytuacji materialnej (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) będą miały pierwszeństwo w objęciu opieką.

Opieka jest świadczona nieodpłatnie.

Odbiorcami grantu są również członkowie rodzin/opiekunowie pacjentów.

Wnioski wraz z dokumentami należy składać do NZOZ AKACJA w Wyszkowie przy ul. Zakolejowej 19C.

Tel. do kontaktu w sprawie realizacji grantu: 508 259 079.

Skip to content