Pielęgniarska Opieka Domowa

Nasza placówka w ramach kontraktu z NFZ wykonuje świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze.

 

Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych.

 

W ramach umowy, świadczymy usługi na ternie województwa mazowieckiego w miejscowościach:

 • Wyszków
 • Wołomin
 • Białobrzegi

Dla kogo?

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani świadczeniobiorcy przewlekle chorzy somatycznie i psychosomatycznie, którzy w ocenie samodzielności według skali Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów.

 

Świadczenia gwarantowane realizowane przez pielęgniarską opiekę długoterminową domową obejmują:

 • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę
 • przygotowanie świadczeniobiorcy i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością
 • świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania
 • edukację zdrowotną świadczeniobiorcy oraz członków jego rodziny
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym
 • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji świadczeniobiorcy w domu

Warunkami objęcia świadczeniobiorcy pielęgniarską opieką długoterminową domową są:

 • nieobjęcie opieką przez hospicjum domowe
 • nieobjęcie opieką przez inny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych
 • nieobjęcie opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie
 • niepozostawanie w ostrej fazie choroby psychicznej

Pacjent korzystający z opieki długoterminowej nie traci prawa do korzystania z opieki lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Zgłoszenia pacjenta do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej można dokonać:

 

w placówce medycznej NZOZ Akacja, ul. Zakolejowa 19c Wyszków

lub pod wskazanym numerem telefonu: 502 541 586, w godzinach 8:00 – 20:00

Scroll to Top